web design templates

Študijné programy

Vysoká kvalita vzdelávania na našej fakulte sa významne podieľa na tom, že  absolventi nájdu svoje uplatnenie nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, v energetike, ale i vo vodárenstve, rôznych ekologických prevádzkach alebo certifikovaných laboratóriách. Fakulta poskytuje vzdelanie v piatich bakalárskych, dvanástich inžinierskych a sedemnástich doktorandských študijných programoch.