CHEM 

Kto všetko sme?

V CHEMe sa spojili členovia Chemického parlamentu, Klubu Sokrates, časopisu Radikál a Aquaklubu, aby spoločne vytvorili jeden celok, prinášajúci študentom všetko, čo potrebujú ku prežívaniu plnohodnotného vysokoškolského života.

best free website templates

Kto sme?


CHEM – Spolok študentov FCHPT STU je študentská organizácia, s ktorou budujeme prostredie na fakulte, kde sa študenti cítia dobre. Sme študenti FCHPT STU, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti a zároveň vytvárať pridanú hodnotu pre svoje okolie. Organizujeme najmä podujatia zamerané na prepojenie s praxou, propagáciu fakulty, chémie a vedy, ale aj podujatia, kde sa študenti radi chodia odreagovať a zabaviť.

Čím sme si prešli?

december 2015

Prevzatie klubu Sokrates

Študenti prevzali klub Sokrates,  po dlhoročnom vedení učiteľov a následne z neho založili aj občianske združenie.

 september 2017

Pridal sa Radikál

Do klubu Sokrates sa pridal časopis Radikál.

november 2017

Chemday

Vytvorenie kariérneho podujatia Chemday, organizovaného na našej fakulte.

jún 2018

Chemschool

Organizovanie prvého ročníka Chemschool pre stredoškolákov na našej fakulte.

september 2018

Pridal sa Chemický parlament

Do združenia sa pridal ďalej aj Chemický parlament.

september 2018

CHEM

Premenovanie spolku Sokrates na CHEM - spolok študentov FCHPT STU.

Kontakt 

Adresa:

Radlinského 2101/9, 812 37 Bratislava, Slovakia

E-mail:

predsednictvo@chemfchpt.sk

FOLLOW US!