Mobirise

Kde nás môžeš stretnúť?

CHEMSHOW

Chemický jarmok Chemshow je podujatie, ako žiadne iné - ukazuje koľko možností ponúka vysokoškolské štúdium na FCHPT. Sprístupnené sú mnohé oddelenia, môžete navštíviť prednášky či zastaviť sa v stánku, kde sa dozviete mnoho zaujímavostí.

MINIERAZMUS

Stať sa na týždeň vysokoškolákom! Vďaka projektu MiniErasmus organizácie Future Generation Europe si môže množstvo stredoškolákov vyskúšať, aké to je študovať na svojej vysnívanej vysokej škole. Študentskí tútori na FCHPT sú pripravení na zodpovedanie množstva otázok a čo najlepšie priblížiť život na FCHPT prostredníctvom prednášok, cvičení, laboratórnych cvičení alebo len posedenia so zvedavcami.

NOC VÝSKUMNÍKOV

Najväčší festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt, ktorý je finančne podporovaný programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Každý ročník sa nesie v duchu zvedavosti a odhodlania, pretože presne takí inovátori a výskumníci sú - zachádzajú až za svoje hranice, aby priniesli niečo nové, nepoznané. Študenti FCHPT sa každoročne zúčastňujú festivalu a dokazujú, aká je chémia nevyhnutná pre každodenný život a zároveň, aká vie byť zaujímavá.