free bootstrap themes

Študenti

Príručka pre prváka

Členovia časopisu Radikálu pomohli pri tvorbe praktickej príručky pre prváka, ktorá ti pomôže s prvotnou orientáciou na fakulte, kde sa na koho obrátiť, čo všetko u nás objavíš a mnoho ďaľšieho. Príručku si môžeš otvoriť tu.

Tútori

Každý jeden bakalársky odbor má prideleného staršieho študenta = ŠTUDENTSKÉHO TÚTORA. Ten založí pre daný odbor skupinu na facebooku, do ktorej sa môžeš pridať. V skupine sa môžeš pýtať otázky, ktoré ťa trápia s riešiť problémy, ktoré máš. Môže to byť čokoľvek - nerozumieš učivu, potrebuješ študijné materiály, nevieš, kam ísť na obed, máš problém s vyučujúcim alebo čokoľvek iné.
Tútori a skupiny pre akademický rok 2021/2022:
AIMCHP - Marek Wadinger
BBFFCH - Martina Jancíková 
BIOT - Veronika Pash  
CHEMAT - Dominika Rudinská  
CHI - Filip Karaščák 
POVYKO - Júlia Kubalcová  
KONVERZ (4 ročný bakalár) - Monika Špaková

Ubytovanie

Väčšina našich študentov, ktorá prichádza z väčšej diaľky, dostane pridelené ubytovanie na internáte Mladá garda, ktorý sa nachádza necelých 10min električkou od školy.

Mobirise

Ubytovanie na internáte Mladá Garda je možné až po schválení rezervácie ubytovacou komisiou. Izby na internáte sú rozdelené na bunky, ktoré obsahujú jednu jednolôžkovú, jednu dvojlôžkovú izbu a kúpeľňu. Momentálne prebieha renovácia blokov, čo zaručuje byvánie v zrenovovaných izbách.

Rada ubytovaných študentov (RUŠ)

RUŠ študentského domova Mladá  Garda reprezentuje študentov ubytovaných v študentskom domove Mladá Garda (ŠD MG) v oblasti ubytovania, stravovania, športového a kultúrneho vyžitia. RUŠ je poradným orgánom vedúceho správy ŠD MG. Začiatkom akademického roka sa vždy konajú voľby do RUŠ, najneskôr do 31.10., kde volia ubytovaní študenti na MG spomedzi seba svojich zástupcov, ktorí prispievajú k lepšiemu bývaniu na ŠD MG.  Kandidovať  môže každý ubytovaný študent STU. RUŠ vytvára podujatie tzv. antibordel, kde zúčastnení študenti získajú body k ubytovaniu za upratovanie areálu študentského domova. 

Členovia RUŠ  môžu študentom odomknúť izbu v prípade vymknutia či zabudnutia kľúčov, cez leto prevádzkujú úschovne, kde si študenti môžu uschovať za poplatok svoje veci (najmä chladničky či mikrovlnky) počas prázdnin, získané financie sa využívajú na účely zlepšenia života študentov, zastupujú študentov pri kontrolách izieb, riešia podnety študentov, podávajú návrhy na zlepšenie života na internáte MG, spoločne so Študentským Cechom Strojárov (ŠCS) sa podieľajú na prevádzkovaní požičovne, kde si študenti môžu požičať vysávač, nabíjačku na mobil a ďalšie veci. 

Kontakt:
Email: rus.mladagarda@gmail.com 

Facebook: RUŠ Mladá garda

Ubytovacia komisia FCHPT

Ubytovacia komisia je aktívna v období na konci letného semestra a v lete,  keď prebieha prideľovanie ubytovania. Úlohou ubytovacej komisie je zverejňovanie informácií a inštrukcií ohľadom ubytovania a usmerniť ich v prípade potreby. Taktiež UK má za úlohu priraďovanie bodov za aktivity študentov počas roka k ubytovaniu a kontroluje správnosť dokumentov zaslaných k žiadosti o ubytovanie alebo o pridelenie bodov. UK pomáha študentom počas celého procesu ubytovania zodpovedať ich otázky a úspešne ich previesť celým procesom.

FOLLOW US!