Inžinierske študijné programy

Dobré kontakty a spolupráca našej školy s priemyslom zaručujú, že študenti z našej fakulty môžu realizovať svoju prax u svojich potenciálnych zamestnávateľov. Mnoho končiacich študentov v inžinierskom stupni štúdia, ktorí pochádzajú z regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti, tak vedia veľakrát získať zamestnanie vo svojom domácom prostredí.

Po skončení inžinierskych programov má absolvent z našej fakulty širokú možnosť uplatnenia - MOŽNOSTI ŤA NAOZAJ PREKVAPIA!

Adresa 

CHEM-Spolok študentov FCHPT STU
Radlinského 2101/9
812 37 Bratislava                   
Staré Mesto


Email
chem.fchpt@gmail.com


Zaujímavé linky

FCHPT STUFOLLOW US!

Offline Website Builder