Inžinierske študijné programy

Dobré kontakty a spolupráca našej školy s priemyslom zaručujú, že študenti z našej fakulty môžu realizovať svoju prax u svojich potenciálnych zamestnávateľov. Mnoho končiacich študentov v inžinierskom stupni štúdia, ktorí pochádzajú z regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti, tak vedia veľakrát získať zamestnanie vo svojom domácom prostredí.

Po skončení inžinierskych programov má absolvent z našej fakulty širokú možnosť uplatnenia - MOŽNOSTI ŤA NAOZAJ PREKVAPIA!

HTML Editor